ขณะนี้หมดเวลา การสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max แล้ว

สินค้าพร้อมจำหน่ายวันที่ 18 ต.ค. 62

สำหรับท่านที่ทำการจองในวันที่ 11 - 15 ต.ค. เป็นที่เรียบร้อย สามารถรับสินค้าได้ในวันที่ 18 - 20 ต.ค. 62 ในสาขาที่ระบุ หรือกรณีจัดส่งที่บ้านเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปอีกครั้งเพื่อชำระส่วนที่เหลือ

เงื่อนไขอื่นๆ

  1. โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนและรายการคำสั่งซื้อแสดงกับพนักงานเพื่อรับสินค้า
  2. กรณีไม่สามารถมารับด้วยตัวเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ เพียงนำสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ทำการจอง พร้อมเซ็นรับรอง มอบหมายให้ผู้รับแทนมายื่นในวันที่รับสินค้า
  3. กรณีไม่สามารถรับสินค้าได้ภายในวันที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับสินค้าล็อตแรก และจะสามารถรับสินค้าได้อีกครั้งในรอบถัดไป
  4. ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เฉพาะเวลาทำการ เมื่อทำการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเงินมัดจำคืนภายใน 30 วัน และถือว่าสละสิทธิ์ การสั่งซื้อล่วงหน้าและสิทธิพิเศษต่างๆ
  5. การขอคืนเงินจะมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% ของเงินมัดจำ
Go to home page